Als jongere kun je de wens hebben om sterker in je schoenen te staan. Of wil je minder onzekerheid ervaren in het omgaan met leeftijdsgenoten of op school/opleiding. Soms kan het voorkomen dat er in je gezin veel spanning heerst.

Als je dit herkent kan psychologische begeleiding helpen.

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Groei zelfvertrouwen
  • Versterken van omgaan met gevoelens
  • Verlies of heftige gebeurtenissen een plek kunnen geven
  • Loslaten van dwanghandelingen
  • Je weg vinden met autisme of ADHD
  • Verbeteren van de communicatie en relaties in het gezin
  • Vanuit verbinding leren omgaan met elkaar en impasses doorbreken

Hoe het gaat met een gezinslid heeft invloed op hoe het gaat met de andere gezinsleden. Het kan daarom zinvol zijn om meerdere gezinsleden te betrekken bij de hulp.

Heb je een vraag over diagnostiek voor je kind verwijs ik jullie graag naar collega’s.

Als je vragen hebt bel of mail mij gerust.