Visie

De inspanningen binnen mijn praktijk zijn er op gericht om jou een veilige en aangename plek te bieden waar je je wensen, zorgen en klachten kunt bespreken.

Samen kijken we naar de oorsprong en aard van je problemen, en vooral hoe je in het hier en nu de door jou gewenste veranderingen kunt bereiken. Aandacht voor (verwerking van) nare of traumatische ervaringen in het verleden kan een onderdeel zijn van de therapie.

Respectvolle aandacht en compassie voor jou, je uitnodigen om te onderzoeken en ruimte creëren om te ontdekken staan centraal in mijn benadering. Hierbij maak ik gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodes.

Psychotherapie is hard werken en vergt inzet en moed van jouw kant. De uitdaging is om samen op zoek te gaan naar wat jou helpt, wat jij nodig hebt om de juiste keuzes te maken, regie te houden over je leven en jouw mogelijkheden ten volle te benutten.

Omdat ieder mens uniek is biedt ik zorg op maat, uiteraard binnen de kaders van richtlijnen en zorgstandaarden.

Transparantie en openheid vindt ik erg belangrijk, daarom worden alle stappen in jouw behandeling met jou besproken en alleen met jouw akkoord uitgevoerd. Het delen van informatie over jou met derden vindt uiteraard alleen plaats met jouw  toestemming.

Lees hoe je je kan aanmelden. We hebben een telefonische kennismaking waarin we afstemmen of ik je passende hulp kan bieden.