OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Bij de oplossingsgerichte therapie begin je met het einde voor ogen. Je staat stil bij welke verwachtingen je hebt van therapie. Wat wens jij voor jezelf als resultaat van de therapie? Je wordt uitgenodigd om bij je eigen krachten stil te staan en bij momenten waarop je al in de buurt komt van de door jou gewenste situatie. Ik werk graag met deze methode omdat je wordt uitgenodigd vrij te denken, los te komen van de problemen die je ervaart.

SYSTEEMTHERAPIE

Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele, intergenerationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie, huiselijk geweld en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

MENTALISATION BASED TREATMENT (MBT)

MBT is een therapie waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen beter te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk iets voelt noemen we mentaliseren. Als je mentaliserend vermogen toeneemt verzachten zeer heftige emoties die je eerder mogelijk overvielen. Je ervaart in het verloop van de therapie vaak meer ruimte om eigen keuzes te maken en vindt manieren om jezelf te uiten. Dit wederom kan helpen om op een prettiger manier in contact met andere mensen te komen. MBT is ontwikkelt voor mensen die kampen met persoonlijkheidsproblematiek. Het kan helpend zijn voor iedereen die dichter in connectie met zichzelf wil komen. Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt en hier last van blijven houden. Automatisch worden bepaalde gedachten en gevoelens opgeroepen die gelinkt zijn aan de traumatische ervaringen. Traumatische ervaringen kunnen een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident zijn. Ook kan het gaan om situaties waaraan mensen langdurig hebben blootgestaan, zoals getuige zijn of slachtoffer zijn van onveiligheid in het gezin of in het werk of op school. Voor meer informatie zie emdr.nl