Vergoeding Volwassenen

Psychotherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van je eigen risico. Hiervoor is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk waarop duidelijk vermeld staat dat het SGGZ betreft ( https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz).​

In 2021 bedraagt het eigen risico € 385.

Ik heb een contract afgesloten met de volgende verzekeringen:

  • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, De Friesland, Interpolis
  • DSW, Stad Holland, In Twente
  • ONVZ, PNOzorg, Vvaa, Jaaah
  • Ditzo, De Amersfoortse
  • ASR
  • Menzis, Ander Zorg, Hema
  • Zorg en Zekerheid, AZVZ

Als je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent betekent dit dat ik de facturen van je behandeling direct indien bij de verzekeraar en deze volledig worden vergoed volgens vooraf vastgestelde prijsafspraken.

Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contracten afgesloten. Na afloop van de therapie of na maximaal een jaar (looptijd DBC) declareer ik de kosten bij jou volgens marktconforme NZA tarieven. Jij kunt de factuur vervolgens (deels) declareren bij je zorgverzekeraar. Ik adviseer je om bij je zorgverzekeraar na te gaan hoeveel zij precies vergoeden bij een niet-gecontracteerde psychotherapeut. Hieronder geef ik een indicatie van de kosten.

  • Als je een restitutiepolis bij je verzekering hebt afgesloten wordt je therapie volledig vergoed.
  • Ben je verzekerd bij een verzekering met vrije zorgkeuze, zoals OHRA, Nationale Nederlanden, wordt eveneens 100% van de behandeling vergoed.
  • Wanneer je een naturapolis hebt, wordt meestal tussen de 60 en 80% van de kosten vergoed. Dit betekent dat je het resterende bedrag zelf bijbetaald, waarbij het gaat om gemiddeld €25 per sessie. ​

Je kunt ook kiezen voor losse gesprekken. Je kunt dan zelf bepalen hoeveel gesprekken je nodig hebt en er is geen diagnose nodig. Een gesprek duurt 45 minuten en valt onder Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) of coaching/counseling. Het tarief hiervoor is € 105.

Vergoeding Kinderen en jongeren

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) wordt vergoed vanuit de gemeente waarin de jongere staat ingeschreven. Momenteel heb ik geen afspraken met de diverse gemeentes en werk ik samen met Kinderpraktijk Vis om hulp aan jongeren te kunnen bieden.

BIJ VERHINDERING

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt €50 bij jou gedeclareerd. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.