Vergoeding Volwassenen

Psychotherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van je eigen risico. Hiervoor is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk waarop duidelijk vermeld staat dat het SGGZ betreft ( https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz).​

In 2022 bedraagt het eigen risico € 385.

Ik heb een contract afgesloten met de volgende verzekeringen:

 • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, De Friesland, Interpolis
 • DSW, Stad Holland, In Twente
 • ONVZ, PNOzorg, Vvaa, Jaaah
 • ASR
 • Menzis, Ander Zorg, Hema
 • Zorg en Zekerheid
 • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden
 • Caresq, EUCARE, Aevitae
 • Salland 
 • vanaf 2024: VGZ, UMC, IZA, Unive, IZZ

Als je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent betekent dit dat ik de facturen van je behandeling direct indien bij de verzekeraar en deze volledig worden vergoed volgens vooraf vastgestelde prijsafspraken.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut (zie hieronder). Je ontvangt maandelijks van mij een factuur. Deze dien je in bij je zorgverzekeraar. Ik adviseer je om bij je zorgverzekeraar na te gaan hoeveel zij precies vergoeden bij een niet-gecontracteerde psychotherapeut.  Afhankelijk van hoe je verzekerd bent krijg je tussen de 60-100 % vergoed. Als je niet 100 % vergoed krijgt betekent dit dat je het resterende bedrag zelf bij betaald. 

NZa tarieven psychotherapeut:

 • Intake/diagnostiek 60 minuten € 187,62
 • Intake/diagnostiek 90 minuten € 280,84
 • Behandeling 45 minuten € 139,38
 • Behandeling 60 minuten € 166,13
 • Behandeling 90 minuten € 250,18

Je kunt ook kiezen voor losse gesprekken. Je kunt dan zelf bepalen hoeveel gesprekken je nodig hebt en er is geen diagnose nodig. Een gesprek duurt 45 minuten en valt onder Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) of coaching/counseling. Het tarief hiervoor is € 115.

Vergoeding Kinderen en jongeren

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt vergoed vanuit de gemeente waarin de jongere staat ingeschreven. Ik heb afspraken met de gemeentes Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp.  

Bij de aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts of beschikking van het ouderkind-team nodig.

 

BIJ VERHINDERING

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt €50 bij jou gedeclareerd. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.