Aanmelding en behandeling

Je kunt je aanmelden via de e-mail of telefonisch. 

Ik zal je dan bellen voor een telefonische kennismaking. In dat gesprek hoor ik graag wat je hulpvraag is en maak ik een inschatting of ik je passende hulp kan bieden. Als dat zo is plannen we een afspraak. Mocht dat niet het geval zijn zal ik daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven. 

De intake bestaat doorgaans uit drie gesprekken. Hierin vind ik het belangrijk om een goed beeld te krijgen van wie je bent en welke veranderingen jij wenst. Op basis daarvan doe ik een behandelvoorstel waarin jouw doelen zijn verwerkt.  

Tijdens de intakefase nemen we gezamenlijk een vragenlijst door welke inzicht geeft in jouw zorgvraag en je individuele zorgbehoefte.

In overleg kunnen we beslissen om aanvullende diagnostische vragenlijsten door te nemen om beter de aard en achtergrond van je klachten te begrijpen. 

Omdat uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen de therapeut en de cliënt belangrijk is voor het succes van een behandeling zullen we de eerste gesprekken ook gebruiken om te kijken of er een klik is.  Als er een klik is en de behandelvorm bij je past kunnen we beslissen om een samenwerkingsrelatie aan te gaan.

Vervolgens maken we afspraken over de planning van de gesprekken. Vaak zal dit wekelijks of om de week zijn. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Indien gewenst kunnen behandelingen digitaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid behandelingen te combineren met e-health programma’s. 

Tijdens het proces bekijken we regelmatig of de behandeling aan je verwachtingen voldoet en of je vooruitgang ervaart.

Familie en naasten kunnen belangrijk zijn en een goede samenwerking heeft een positieve werking op  behandeling. Ik spreek samen af of dit past in jouw behandeling.

Samenwerking

Om een breed en passend aanbod  te kunnen bieden werk ik nauw samen met huisartsen, psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en coaches  in de regio. Dit doe ik onder andere met Kinderpraktijk Vis  en het Ruysdaelcollectief.

Therapievormen

Psychotherapie kent verschillende behandelvormen. Ik maak graag gebruik van de volgende therapievormen.

Kwaliteitswaarborg

Ik werk volgens het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging LVPP en de beroepscode van de psychotherapeut.